mr. drs. M.A.M. Karsten

Advocaat

mr. drs. M.A.M. (Martien) Karsten is Justiceforyou begonnen in 2017, na eerst enkele jaren als onafhankelijk advocaat te hebben gewerkt. Voor zijn studie Rechtsgeleerdheid heeft Martien jaren in het bedrijfsleven gewerkt, waarvoor hij ook naar het buitenland gedetacheerd is.

Expertise

Strafrecht (commuun)

Vreemdelingenrecht

mr. drs. M.A.M. Karsten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

-Strafrecht

-Vreemdelingenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 06--19 552 817 en het e-mailadres karsten@justiceforyou.nl.